Plivački klub Vukovar je 26. listopada 2016. upisan u registar, a rad s djecom započeo u 4. mjesecu 2017. godine. Danas klub ima između 50 i 60 članova i 2 trenera. Ciljevi Plivačkog kluba Vukovar su promicanje, poticanje i razvoj plivačkog sporta na području Grada Vukovara, Vukovarsko – srijemske županije i Republike Hrvatske, a osobito sport djece i mladeži. Klub se trudi u svakom članu pronaći i prepoznati njegov maksimum, kako sportskih tako i životnih rezultata. Za to se brine tim trenera koji su profesionalno školovani i obučeni za rad s djecom. Svakodnevno im prenoseći svoju strast i ljubav prema plivanju, trudeći se pritom da borave u ugodnom okruženju, odgajaju nove generacije vrsnih sportaša.

Djelatnosti kluba

  • sudjelovanje u sportskim natjecanjima
  • sportska priprema
  • sportska poduka
  • organiziranje sportskih natjecanja i sportsko rekreativnih edukativnih projekata i programa
  • organiziranje kampova
  • vođenje sportskih natjecanja i sportskih priredbi
  • organiziranje sportskih edukativnih projekata i programa za poticanje bavljenja sportom i tjelesnim vježbanjem sukladno posebnim propisima
  • surađivati i kontaktirati sa Savezom za sport i rekreaciju
  • promicati tjelesno vježbanje i sport kao temelje unapređivanja zdravlja i zdravog načina života
  • surađivati s državnim i drugim tijelima Grada Vukovara, Vukovarsko - srijemske županije i Republike Hrvatske

Treneri

Ivan Koščević

Mob: 095/357 77 23 

Luka Jurić

Mob: 098/530 331

Volonter

Jelena Stojadinović