Poštovani,
U skladu s potrebama za licenciranim sucima, organizira se tečaj za plivačke suce. Prema pravilniku HPS-a za edukaciju se mogu prijaviti osobe starije od 16 godina. Također je poželjno i da licencirani suci obnove svoja znanja.
Pozivamo sve zainteresirane da se prijave za pohađanje tečaja u što kraćem roku. Prijaviti se možete na email kluba pkvukovar@gmail.com.
Tečaj bi se organizirao uskoro (krajem travnja/početkom svibnja), prema mogućnostima predavača i organizacijskim prilikama. Po pristizanju prijava, bit ćete obaviješteni o detaljima.
Lijep pozdrav!