Plivački klub Vukovar je partner u EU projektu pod nazivom: „Plivaj bolje, trči brže i kroz život vozi duže“, UP.02.1.2.01.0047 koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020.
Nositelj projekta je Udruga kineziologa grada Vukovara, a projekt se provodi u okviru Poziva za dostavu projektnih prijedloga Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i Općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru, Broj poziva: UP.02.1.2.01.
Osim Plivačkog kluba Vukovar, u projektnom partnerstvu su Vaterpolo klub Vukovar, Vukovarski triatlon klub te osnovne škole „Dragutina Tadijanovića“ i „Siniše Glavaševića“ iz Vukovara.
Specifični cilj projekta je razviti i unaprijediti društvene sadržaje – sportske, edukativne i društvene programe s ciljem uključivanja djece i mladih u gradu Vukovaru kao preduvjeta za kvalitetnu organizaciju i provedbu slobodnog vremena djece i mladih.
Predviđeno trajanje projekta je 18 mjeseci. Mjesto provedbe projekta je grad Vukovar, a ciljana skupina projekta su djeca i mladi sa područja grada Vukovara, Lipovače i Sotina. Iznos odobrenih bespovratnih sredstava je 1.257.590,49 HRK, a financiranje projekta je 100% (85% EU, a 15% nacionalno sufinanciranje projekta).
Aktivnosti koje su planirane projektom su:
1. Uključivanje djece i mladih u sportske, edukativne i druge društvene aktivnosti kao oblika organizacije njihovog slobodnog vremena
2. Promidžba i vidljivost
3. Upravljanje projektom i administracija

U sklopu projekta donosimo vježbe koje su osmišljene tako da vaša djeca mogu vježbati nesmetano u svom domu. Vježbe možete pogledati na našoj Facebook ili Instagram stranici.