Upisi tijekom cijele godine, djevojčice i dječaci 2010. godište i mlađi!

Povijest kluba

Plivački klub Vukovar je 26. listopada 2016. upisan u registar, a rad s djecom započeo u 4. mjesecu 2017. godine. Danas klub ima između 50 i 60 članova i 2 trenera. Ciljevi Plivačkog kluba Vukovar su promicanje, poticanje i razvoj plivačkog sporta na području Grada Vukovara, Vukovarsko – srijemske županije i Republike Hrvatske, a osobito sport djece i mladeži. Klub se trudi u svakom članu pronaći i prepoznati njegov maksimum, kako sportskih tako i životnih rezultata. Za to se brine tim trenera koji su profesionalno školovani i obučeni za rad s djecom. Svakodnevno im prenoseći svoju strast i ljubav prema plivanju, trudeći se pritom da borave u ugodnom okruženju, odgajaju nove generacije vrsnih sportaša.

Povijest bazena

Bazeni su sagrađeni od strane investitora Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovar. Investicija je započela početkom 2011. godine, planirani početak rada je studeni 2016 godine. Namjena objekta je sportskog i rekreativnog karaktera s pratećim klupskim i ugostiteljskim sadržajima.Građevina sadrži jednu bazensku školjku unutar same građevine, dimenzije 50*25m, što odgovara dimenzijama olimpijskog bazena, te dvije manje bazenske školjke na otvorenom sa masažerima i toboganom. Bazenska dvorana središnji je prostor građevine i izravno je vezana sa svlačionicama i prostorom vanjskog plivališta. Osim plivačkih aktivnosti, uz dodatnu opremu moguće je provoditi i druge sportske, rekreacijske, zabavne i revijalne programe. Uz dužu stranu bazena smješteno je gledalište.

Sponzori

Posjeti nas

Trg Dražena Petrovića 2,
32010 Vukovar

Pronađi nas na facebook-u